top of page

odcisk

MX Flow GmbH

Kampesberg 21

A-4656 Kirchham

Kierownictwo: Florian Forstinger

Sąd Okręgowy w Wels, FN 411 252 godz
UID: ATU 68 52 09 05

 

+43 664 7906338

office@mx-flow.com

www.mx-flow.com

Prawa autorskie:

Zawartość tej witryny jest chroniona prawem autorskim. Udostępnianie treści i zdjęć z tej witryny na innych stronach internetowych jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą zespołu redakcyjnego. Informacje zawarte w serwisie tworzone są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i z dużą starannością sprawdzane pod kątem prawidłowości. Niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć błędów merytorycznych i merytorycznych. W związku z tym zespół redakcyjny nie ponosi żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność, aktualność i kompletność udostępnianych informacji. Wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji. Dotyczy to również wszystkich linków do innych adresów URL wymienionych na naszej stronie internetowej.

Odpowiedzialność za linki:

Pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie operatorzy.


Źródła obrazu:

 mx-flow, Fotolia, Freepik

Koncepcja sieciowa & Realizacja:

konsultacje dotyczące wpływu & projekt gmbh

Pracownia nowoczesnego zarządzania rynkiem

Sprzedaż – Projekt Marketingowy

Fürstenstrasse 70 | A-4052 Ansfelden | Austria

office@impact-marketing.at

www.impact-marketing.at

Zastrzeżenie
 
1. Treść oferty internetowej

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można udowodnić, że autor działał umyślnie lub z rażącą występuje zaniedbanie.
Wszystkie oferty nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

2. Referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („linki”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności wchodziłby w życie jedynie w przypadku, gdy autor byłby świadomy treści i być technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić mu korzystanie w przypadku treści nielegalnych.
Dlatego autor wyraźnie oświadcza, że w chwili utworzenia linków odpowiednie strony, do których prowadzą linki, nie zawierały treści nielegalnych. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd lub treść stron, do których prowadzą linki/połączone strony. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich połączonych/powiązanych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach naszej własnej strony internetowej, a także wpisów osób trzecich w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która poprzez linki jedynie odsyła do danej publikacji.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sam stworzył lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe wolne od licencji, sekwencje wideo i teksty.
Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w serwisie i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa dotyczącego znaków towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich, na podstawie samej ich wzmianki!
Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora przysługują wyłącznie autorowi stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odwołanie do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają całkowicie obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.

bottom of page